Edukacija


U toku je upis nove grupe akreditovane edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.


Program RE&KBT edukacije je akreditovan od strane:
Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) i
Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) .

Deo edukacije koji se odnosi na REBT je dodatno akreditovan od strane Internacionalne asocijacije za REBT (IAREBT).

Kontakti za informacije i prijave: edukacija.ukbts@gmail.com, tanjavgvozden@gmail.com, drzoricamaric@gmail.com

 

Edukacija iz Racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije (RE i KBT) traje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične  nastave, supervizije i ličnog rada. Organizovana je u tri sukcesivna nivoa:

 

  • Primarni nivo edukacije (prva godina): Polaznici uče osnovne teoretske koncepte i principe prakse i uvežbavaju terapijske veštine uz superviziju. Takođe razvijaju metakognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Napredni nivo edukacije (druga godina): Polaznici uče kognitivnu osnovu, razvoj i održavanje emocionalnih, bihejvioralnih i interpersonalnih problema i poremećaja kod različitih populacija. Uvežbavaju se napredne  strategije procene i terapijskih intervencija uz superviziju. Takođe razvijaju metakognitivnu  svesnost kroz lični rad.
  • Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina): Nastava obuhvata procenu i tretman kliničkih sindroma i poremećaja ličnosti. Polaznici uče strategiju planiranja tretmana, fleksibilnu primenu terapijskih tehnika i metodologiju evaluacije efekata terapije uz kontinuiranu superviziju rada sa klijentima i dalji razvoj metakognitivne svesnosti.

Nakon završene edukacije, polaznici koji ispune potrebne uslove dobijaju sertifikat da su kvalifikovani RE i KBT terapeuti.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________